Dask Nedir?

Ara 2, 2019

DASK, yani Doğal Afet Sigortaları Kurulu, ülkemizde 17 Ağustos 1999’da yaşanan deprem felaketinden sonra kuruldu. DASK kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup temel amaçlarını şöyle belirlemiş:

 • Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak,
 • Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak,
 • Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak,
 • Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak,
 • Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.

Doğal Afet Sigortaları Nedir? Amacı ve Kapsamı Nedir?

Doğal Afet Sigortaları’nı tüm zorunlu deprem sigortalarının ortak adı olarak düşünebiliriz. 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının neden olacağı maddi zararların limitler dahilinde nakit olarak karşılanması amaçlanıyor.

Zorunlu deprem sigortası ile binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görürse teminat altında olur. Bina sadece bütün olarak değil; temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümler ayrı ayrı teminat altına alınır.

Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, tüm bedeni zararlar ve vefat, manevi tazminat talepleri teminat dışında tutulur. Ayrıca depremden bağımsız olarak binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar da teminat dışı tutulur.

Hangi Binaları Kapsar?

Zorunlu deprem sigortaları, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olup 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binaları güvence altına alır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler,

Ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

Teminat Limiti ve Prim Tutarı Nedir? Nasıl Belirlenir?

Zorunlu deprem sigortası, olası bir deprem felaketinden sonra sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini öncelikli görür. Her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlenen azami bir tutarda teminat sağlanır. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 7 Eylül 2019 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 215 Bin TL’dir.

Sigortalının azami teminat tutarı, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti dikkate alınarak ve azami teminat tutarını geçmeyecek şekilde meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir. Ödenmesi gereken prim tutarını ise binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, binanın yapı tarzı ve sigortalanacak meskenin brüt yüzölçümüne göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun ön koşulu özel sigorta şirketlerinden birinde konut sigortanızın olmasıdır.

Hasar Tazminatı Nasıl Ödenir?

Hasar tespit edildikten ve tazminat miktarı hesaplandıktan sonra sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödenir.

DASK Sorgulama Nasıl Yapılır?

DASK poliçeniz var olup olmadığını sorgulamak istiyorsanız e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve il/ilçe bilgileri ile yapılabilirsiniz. Zorunlu deprem sigortası sorgulama işlemlerini yapmak için tıklayın: http://www.turkiye.gov.tr/dask-police-sorgulama

Evinizin DASK sigorta bedelini ve priminizi hesaplayın: https://www.dask.gov.tr/e-services/portal/calculatePremium

AXA Sigorta’nın zorunlu deprem sigortası hakkında detayları inceleyin: https://www.axasigorta.com.tr/zorunlu-deprem-sigortasi-dask

Genel Şartları bir de Türkiye Sigortalar Birliği’nden okuyun: https://www.tsb.org.tr/zorunlu-deprem-sigortasi-genel-sartlari-16-05-2011-tarihinden-sonra-yururlukte-olan.aspx?pageID=528

Diğer Konut Sigortalarını incelemek için tıkla.

HIZLI TEKLİF AL

Ayrıntılı bilgi alabilir, sana en uygun fırsatı keşfedebilirsin

 

Whatsapp Canlı Destek
Whatsapp ile Mesaj Gönder